Hiển thị tất cả 8 kết quả

 • 10 cuộn giấy in K80 x45mm – khổ 80mm

  190.000

  Giấy in nhiệt K80 là giấy có khổ dài 80mm được sử dụng cho hơn 80% nhu cầu trên thị trường Quy cách đóng gói : 100 cuộn/ thùng hoặc theo yêu cầu Lõi nhựa đảm bảo không bụi giấy Bọc giấy bạc chống ẩm từng cuộn giấy Bảo hành 12 tháng – đổi trả miễn phí
 • 10 cuộn giấy in K80 x45mm – khổ 80mm

  190.000

  Giấy in nhiệt K80 là giấy có khổ dài 80mm được sử dụng cho hơn 80% nhu cầu trên thị trường Quy cách đóng gói : 100 cuộn/ thùng hoặc theo yêu cầu Lõi nhựa đảm bảo không bụi giấy Bọc giấy bạc chống ẩm từng cuộn giấy Bảo hành 12 tháng – đổi trả miễn phí
 • 10 cuộn giấy in K80 x45mm – khổ 80mm

  190.000

  Giấy in nhiệt K80 là giấy có khổ dài 80mm được sử dụng cho hơn 80% nhu cầu trên thị trường Quy cách đóng gói : 100 cuộn/ thùng hoặc theo yêu cầu Lõi nhựa đảm bảo không bụi giấy Bọc giấy bạc chống ẩm từng cuộn giấy Bảo hành 12 tháng – đổi trả miễn phí
 • 10 cuộn giấy in K80 x45mm – khổ 80mm

  190.000

  Giấy in nhiệt K80 là giấy có khổ dài 80mm được sử dụng cho hơn 80% nhu cầu trên thị trường Quy cách đóng gói : 100 cuộn/ thùng hoặc theo yêu cầu Lõi nhựa đảm bảo không bụi giấy Bọc giấy bạc chống ẩm từng cuộn giấy Bảo hành 12 tháng – đổi trả miễn phí
 • 10 cuộn giấy in K80 x45mm – khổ 80mm

  190.000

  Giấy in nhiệt K80 là giấy có khổ dài 80mm được sử dụng cho hơn 80% nhu cầu trên thị trường Quy cách đóng gói : 100 cuộn/ thùng hoặc theo yêu cầu Lõi nhựa đảm bảo không bụi giấy Bọc giấy bạc chống ẩm từng cuộn giấy Bảo hành 12 tháng – đổi trả miễn phí
 • 10 cuộn giấy in K80 x45mm – khổ 80mm

  190.000

  Giấy in nhiệt K80 là giấy có khổ dài 80mm được sử dụng cho hơn 80% nhu cầu trên thị trường Quy cách đóng gói : 100 cuộn/ thùng hoặc theo yêu cầu Lõi nhựa đảm bảo không bụi giấy Bọc giấy bạc chống ẩm từng cuộn giấy Bảo hành 12 tháng – đổi trả miễn phí
 • 10 cuộn giấy in K80 x45mm – khổ 80mm

  190.000

  Giấy in nhiệt K80 là giấy có khổ dài 80mm được sử dụng cho hơn 80% nhu cầu trên thị trường Quy cách đóng gói : 100 cuộn/ thùng hoặc theo yêu cầu Lõi nhựa đảm bảo không bụi giấy Bọc giấy bạc chống ẩm từng cuộn giấy Bảo hành 12 tháng – đổi trả miễn phí
 • 10 cuộn giấy in K80 x45mm – khổ 80mm

  190.000

  Giấy in nhiệt K80 là giấy có khổ dài 80mm được sử dụng cho hơn 80% nhu cầu trên thị trường Quy cách đóng gói : 100 cuộn/ thùng hoặc theo yêu cầu Lõi nhựa đảm bảo không bụi giấy Bọc giấy bạc chống ẩm từng cuộn giấy Bảo hành 12 tháng – đổi trả miễn phí